Publicació candidatures

PUBLICACIÓ DE CANDIDATURES A LA PRESIDÈNCIA
DEL CASAL FAMILIAR DE VILADECAVALLS

Un cop tancat el termini per a la presentació de candidatures per optar a la presidència de la Junta Directiva del Casal Familiar de Viladecavalls i en compliment del calendari electoral, procedim a publicar l’única candidatura que s’ha presentat en aquest procés electoral i que compleix amb els requisits exigits als estatuts de l’entitat per a poder formar una Junta Directiva.

MARGARITA MARTÍNEZ GORINA (VOCAL)
EMILIO ÁLVAREZ REBOLLO (PRESIDENT)
ANA DOMÍNGUEZ EXOJO (VOCAL)
ANGELS PARRILLA CORBERA (VOCAL)
ISRAEL TARRÉS GATIUS (SOTS-PRESIDENT)
MONTSERRAT GORINA BADELL (TESORERA)
ELISABETH CAMBRA COMA (VOCAL)
ARNAU CRUZ CAMBRA (VOCAL)
ANNA CAMBRA COMA (SECRETARI)
MARTÍ SALANOVA AZAÑEDO (VOCAL)

Viladecavalls, 16 de febrer de 2021

X