El simultànea d’escacs va ser un exit!

Creant escola!

X