DOCUMENTS ASSEMBLEES

Convocatòria reunió informativa del 13 de febrer. (PDF)

Autorització de representació i delegació de vot soci individual. (PDF)

Convocatòria assemblea extraordinària i ordinària del 28 de febrer de 2021 (PDF)

X