LES CLASSES DE ZUMBA

Activitat física enfocada per una banda a mantenir un cos saludable i per altra banda desenvolupar, enfortir i donar flexibilitat al cos a través de moviments de ball combinats amb una sèrie de rutines aeròbiques. La manera més divertida de posar-se en forma.

Activitat de mitja intensitat.

X