FES-TE SOCI DEL CASAL

Els socis del Casal Familiar gaudeixen d’unes instal·lacions privilegiades al centre del poble on durant tot l’any hi ha força ambient gràcies a les múltiples activitats que si desenvolupen. Al Casal tens la oportunitat de fer tot tipus d’activitats dirigides així com diferents esports, gaudir d’actes socials i culturals i conèixer gent de Viladecavalls amb les mateixes inquietuds que tu.

Quotes de Soci Casal Familiar

CATEGORIA EDAT QUOTA MATRÍCULA QUOTA 
Adult + de 24 anys 80,00 € 25,00 €
CATEGORIA EDAT QUOTA MATRÍCULA QUOTA 
Familiar adult + de 24 anys 150,00 € 25,00 €
Familiar segon adult + de 24 anys 00,00 € 15,00 €
Fills entre 0/4 anys 00,00 € 0,00  €
Familiar 1er fill entre 4/15 anys 00,00 € 5,00  €
Familiar 2on fill entre 4/15 anys 00,00 € 4,00 €
Familiar 3er fill, … entre 4/15 anys 00,00 € 00,00 €
Familiar 1er fill entre 16/23 anys 00,00 € 8,50 €
Familiar 2on fill  entre 16/23 anys 00,00 € 7,00 €
Familiar 3er fill, …  entre 16/23 anys 00,00 € 00,00 €
CATEGORIA EDAT QUOTA MATRÍCULA QUOTA 
Infantil entre 10/15 anys 40,00 € 18,00 €
CATEGORIA EDAT QUOTA MATRÍCULA QUOTA 
Juvenil entre 16/23 anys 40,00 € 20,00 €
CATEGORIA EDAT QUOTA MATRÍCULA QUOTA 
Empresa + de 5 treballadors 80,00 € 22,00 €
CATEGORIA EDAT QUOTA MATRÍCULA QUOTA 
Actiu 2 quotes semestrals 00,00 € 36,00 €
Passiu 1 quota anual 00,00 € 26,00 €

PDF alta soci.

Els socis que es donin de baixa, han de presentar-se a Secretaria del Casal abans del dia 25 del mes anterior al que es vol causar baixa, si no es girarà el rebut automàticament.
Els socis que es donin de baixa, no podran donar-se d’alta fins al cap d’un any (permanència de 12 mesos).
Només tenen dret a invitacions de piscina, les quotes d’adult/adult familiar, (disposaran de 10 invitacions a 3€ per temporada).
El canvi de quota individual a familiar, implica el pagament de la diferència en l’import de la matrícula (de 40 ó 80 € a 150 €).
Per cada alta de fill/a en quota familiar, caldrà abonar 40 €.

Accés instal·lacions NO socis

Pistes de Fronton i Tennis 3,00 €/hora (acompanyat d’un soci), llum a part
5,00 €/hora (persona sola, no sòcia), llum a part
Sala Gimnàs De 16 a 65 anys: Hivern 7,00 €/dia – Estiu 9,00 €/dia
Jubilats: Hivern 3,00 €/dia – Estiu 5,00 €/dia
Quota Gimnàs: 25,00 €/mes

Per qualsevol Dubte o aclariment:

    X